เกี่ยวกับถุงมือ

 

การใช้ถุงมือ  Gloves

  ถุงมือเป็นเครื่องช่วยป้องกันมือสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารน้ำ สารคัดหลั่ง อุจจาระ ปัสสาวะ เยื่อบุและผิงหนังที่มีบาดแผลในการให้การพยาบาลผู้ป่วย

 ถุงมือส่วนใหญ่ทำมาจาก latex หรือ vinyl ที่มีความยืดหยุ่นและกระชับมือเมื่อสวมใส่ ควรเลือกใช้ถุงมือที่มีขนาดพอดีกับมือ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน จะต้องเปลี่ยนถุงมือเมื่อเกิดการรั่วภายหลังใช้งานหรือระหว่างให้การพยาบาลผู้ป่วย ถุงมือที่ทำมาจาก vinyl จะไม่สามารถป้องกันสิ่งสกปรกได้หากใช้นานเกิน 5 นาที การถอดถุงมือจะต้องใช้เทคนิคปลอดเชื้อโดย ไม่หยิบจับส่วนนอกของถุงมือและล้างมือทันทีภายหลังถอดถุงมือ

ถุงมือสะอาดหรือชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ( Clean , Disposable glove ) ใช ้ในกรณี

                 1.ป้องกันสิ่งสกปรกสัมผัสมือ เช่น เมื่อจำเป็นต้องจับต้องเลือด สารน้ำ สารคัดหลั่ง อุจจาระและปัสสาวะของผู้ป่วย เป็นต้น

                 2.เมื่อต้องเคลื่อนย้ายเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้ป่วยที่ผ่านการใช้งานแล้วหรือระหว่างให้การพยาบาลผู้ป่วย

                 การใช้ถุงมือให้เปลี่ยนถุงมือทุกครั้งเมื่อจะปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลกับผู้ป่วยรายใหม่หรือภายหลังจับต้องสิ่งปนเปื้อน ซึ่งอาจมีเชื้อโรคจำนวนมากเช่น อุจจาระ หนอง ถอดถุงมือภายหลังเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม หากเป็นถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งให้ทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทันทีด้วยสบู่ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำลายเชื้อบนผิวหนังที่อาจติดมาระหว่างใช้งาน

......................................................... 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 76,418